Trang chủ » Tin tức 24h
22/04/2023 07:42

Chân dung nữ nhà báo CAND gọi thẳng Trấn Thành là khoa trương, tr.ơ tr.ẽn được CĐM đồng tình

Mới đây, trên báo CAND có một bài viết thu hút được rất nhiều sự chú ý của đ.ộ.c giả. Được biết bài viết này có nội dung nói về sự ‘n.g.á.o’ quyền lực của một bộ phận nghệ sĩ Việt – những người tưởng mình là những ông hoàng bà chúa, coi thường khán giả vô tội vạ. Bài viết của nữ nhà báo này đã nhận được rất nhiều sự đồng tình của công chúng, những người từ lâu đã cảm thấy ngán ngẩm trước sự kêu than của một số nghệ sĩ và dường như trong đó của Trấn Thành. Nội dung bài báo như sau:

Tʀấɴ Tʜàɴʜ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ᴠớɪ ᴍàɴ ᴋʜóᴄ ʟóᴄ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề á.ᴘ ʟ.ựᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ 

Tự ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ, ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢʜệ sĩ ʜở ᴄáɪ ʟà ʟêɴ ᴍặᴛ ᴅạʏ đờɪ ᴋʜáɴ ɢɪả. Họ ᴄᴏɪ ᴍìɴʜ ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ, ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ʟà sự ʙᴀɴ ơɴ để ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛʜụ ʜưởɴɢ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ʜᴀɪ ᴄʜɪềᴜ, ᴛươɴɢ ᴛʀợ.

Nướᴄ ᴍắᴛ Tʀấɴ Tʜàɴʜ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴅự áɴ ᴘʜɪᴍ “Hàᴏ ǫᴜᴀɴɢ ʀựᴄ ʀỡ – Tʜᴇ ᴋɪɴɢ” ʟà đề ᴛàɪ ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɴ.ả.ʏ ʟ.ử.ᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. Tʀấɴ  Tʜàɴʜ ɴứᴄ ɴở ʙộᴄ ʙạᴄʜ: Đờɪ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜó ɴᴜốᴛ ʜơɴ ǫᴜý ᴠị ɴɢʜĩ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. Nếᴜ ǫᴜý ᴠị ᴛʜíᴄʜ ʜàᴏ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʜì ʜãʏ ᴛʜử ᴄʜạᴍ ᴠàᴏ ɴó. Bốɴ ᴄʜữ ʜàᴏ ǫᴜᴀɴɢ ʀựᴄ ʀỡ ɴàʏ, ᴀɪ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴛʜì ᴍớɪ ʙɪếᴛ ɴó ʟà ᴄáɪ ɢì. Lờɪ ᴛâᴍ sự ᴠề ɴỗɪ ᴠấᴛ ᴠả, á.ᴘ ʟ.ựᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀở ɴêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴛʀươɴɢ, ᴛ.ʀ.ơ ᴛ.ʀ.ẽ.ɴ ᴠà ɴʜư đổ ʟỗɪ ᴄʜᴏ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜɪ Tʀấɴ Tʜàɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɪ sᴀᴏ ʜốᴛ ʙạᴄ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ sʜᴏᴡʙɪᴢ.
Cᴀ sĩ Dᴜʏ Mạɴʜ ʙứᴄ xúᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠớɪ đàɴ ᴇᴍ: Làᴍ ɴɢʜệ sĩ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴍặᴄ ᴅù ᴄó ᴄʜúᴛ á.ᴘ  ʟ.ựᴄ ᴠề ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ sự ʀấᴛ ᴛự ʜàᴏ, ʜãɴʜ ᴅɪệɴ ᴠà ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ. Đạᴛ đượᴄ ᴠɪɴʜ ǫᴜᴀɴɢ đó ʟà ᴍᴏɴɢ ướᴄ ᴄủᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ. Nʜưɴɢ ᴍộᴛ ᴋʜɪ đạᴛ ᴠɪɴʜ ǫᴜᴀɴɢ ʀồɪ ʟạɪ ᴛʜᴀɴ ᴠᴀɴ ᴋể ᴋʜổ, ʀồɪ ʟạɪ ᴋʜóᴄ ʟóᴄ ᴠớɪ ᴛʜɪêɴ ʜạ. Hàɴʜ độɴɢ đó ʙảɴ ᴄʜấᴛ ʟà íᴄʜ ᴋỷ, ʟà ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴋʜáɴ ɢɪả. Đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟầɴ đầᴜ Tʀấɴ Tʜàɴʜ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ᴠà ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʟàᴍ ᴍếᴄʜ ʟòɴɢ ᴋʜáɴ ɢɪả. Hồɪ ɴăᴍ 2017, ʙị ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀí.ᴄʜ ᴋʜɪ ᴅɪễɴ ᴠở ʜàɪ ᴋịᴄʜ ᴛô Áɴʜ ɴɢᴜʏệᴛ ᴛʜờɪ @ ɴʜảᴍ ɴʜí, ᴘʜá ɴáᴛ ʜìɴʜ ᴛượɴɢ Tô Áɴʜ Nɢᴜʏệᴛ ᴋɪ.ɴ.ʜ đɪểɴ, Tʀấɴ Tʜàɴʜ ᴛᴜʏêɴ ʙố xᴀɴʜ ʀờɴ: Tɪᴠɪ ʟà ᴄủᴀ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴêɴ ᴄʜọɴ ʟọᴄ ᴍà xᴇᴍ. Nếᴜ ǫᴜý ᴠị ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴàᴏ ɴʜảᴍ ɴʜí, ʜãʏ ᴛắᴛ ᴛɪᴠɪ.

Nɢᴏàɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜóᴄ ʟóᴄ ᴄủᴀ Tʀấɴ Tʜàɴʜ, ᴛêɴ ᴅự áɴ ᴘʜɪᴍ ᴛɪểᴜ sử ᴄủᴀ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ ᴠề ᴍưᴀ ɢạ.ᴄʜ đ.á. Bộ ᴘʜɪᴍ Hàᴏ ǫᴜᴀɴɢ ʀựᴄ ʀỡ – Tʜᴇ ᴋɪɴɢ ᴛáɪ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴛừ ᴋʜɪ ᴄòɴ ʟà ᴍộᴛ ᴛʜợ ᴄắᴛ ᴛóᴄ ᴠô ᴅᴀɴʜ đếɴ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄᴀ sĩ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ. Đɪềᴜ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ʜᴀɪ ᴄʜữ Tʜᴇ ᴋɪɴɢ (ɴʜà ᴠᴜᴀ). Lâᴜ ɴᴀʏ, ᴀɴʜ đượᴄ ᴍệɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟà ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ Vɪệᴛ, ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠẫɴ ᴄʜ.âᴍ ᴄʜướᴄ ᴠì đó ʟà ᴛʜóɪ ǫᴜᴇɴ xướɴɢ ᴛụɴɢ ʙóɴɢ ʙẩʏ ᴄủᴀ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴄʜứ ɢɪọɴɢ ʜáᴛ ᴠà ᴛʜựᴄ ʟựᴄ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴄʜỉ ở ᴍứᴄ ᴛʜườɴɢ ᴛʜườɴɢ ʙậᴄ ᴛʀᴜɴɢ. Kʜáɴ ɢɪả ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ đó ᴍà ɢọɪ ᴄʜᴏ ᴠᴜɪ ᴍɪệɴɢ. Nʜưɴɢ ᴠớɪ ᴅự áɴ ʟầɴ ɴàʏ, ᴄáɪ ᴛêɴ ʙộ ᴘʜɪᴍ ᴄʜứɴɢ ᴛỏ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠỗ ɴɢựᴄ ᴛự xưɴɢ ᴍìɴʜ ʟà ᴠᴜᴀ. ᴍộᴛ sự ảᴏ ᴛưởɴɢ ᴋ.ệ.ᴄ.ʜ ᴄ.ỡ.ᴍ ᴠà ʟ.ố ʙ.ị.ᴄ.ʜ.

Chân dung nữ nhà báo với bài viết ‘Nghệ sĩ và bệnh n.g.á.o quyền lực’

Tʀướᴄ sự ᴘʜảɴ ứɴɢ ɢ.ᴀ.ʏ ɢ.ắ.ᴛ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ, ᴍớɪ đâʏ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ  Hưɴɢ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ʙỏ ᴄʜữ Tʜᴇ ᴋɪɴɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴛêɴ ᴘʜɪᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ. Aɴʜ ᴘʜâɴ ᴛʀầɴ: Kʜɪ ʙắᴛ ᴛᴀʏ ᴠàᴏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅự áɴ, ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴄũɴɢ độᴄ ʟậᴘ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜấᴛ ʟɪệᴜ ᴠề Hưɴɢ, ᴋể ᴄả ɴʜữɴɢ ɢóᴄ ᴋʜᴜấᴛ, sᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ để xâʏ ᴅựɴɢ ᴋịᴄʜ ʙảɴ. Và ᴅᴀɴʜ xưɴɢ ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ Vɪệᴛ ᴠớɪ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴄủᴀ ᴅự áɴ ʜọ ᴅùɴɢ ʟà Tʜᴇ ᴋɪɴɢ ᴄó ʟẽ ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ᴍà ʜọ sẽ ᴋể ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴍ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛêɴ ᴘʜɪᴍ, Hưɴɢ ᴠà ᴇᴋɪᴘ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ý ᴋɪếɴ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ʟà ʜợᴘ ʟý ᴠà ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ. Đó ʟà ʟý ᴅᴏ ʜưɴɢ đã ʙàɴ ᴠớɪ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛêɴ ᴘʜɪᴍ ᴄʜᴏ ᴘʜù ʜợᴘ ʜơɴ để ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ɴʜữɴɢ ʜɪểᴜ ʟầᴍ ᴋʜôɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ.

Tʜóɪ ǫᴜᴇɴ xướɴɢ ᴛụɴɢ ᴠô ᴛ.ộ.ɪ ᴠ.ạ ᴄủᴀ ʙáᴏ ʟá ᴄảɪ ʟẫɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ đã ᴋʜɪếɴ ɴɢʜệ sĩ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ɴɢôɪ sᴀᴏ, ᴛự ᴄᴏɪ ᴍìɴʜ ʟà ᴠᴜᴀ ᴄʜúᴀ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ. Nàᴏ ʟà ôɴɢ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ Vɪệᴛ, ɴữ ʜᴏàɴɢ ɴʜạᴄ ᴅᴀɴᴄᴇ, ɴàᴏ ʟà ʜᴏàɴɢ ᴛ.ử ɴʜạᴄ ᴛìɴʜ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ɴʜạᴄ ᴘᴏᴘ, ɴữ ʜᴏàɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀí… ʀủɴɢ ʀẻɴɢ ᴄáᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴄựᴄ ᴋêᴜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴛɪêᴜ ᴄʜí, ᴛʜướᴄ đᴏ ɴàᴏ ᴄả. ᴋɪểᴜ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴛự ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ ɴʜɪềᴜ ɴʜᴀɴ ɴʜảɴ ᴠà ɴó đượᴄ ɴɢʜệ sĩ ʀᴀ sứᴄ đ.á.ɴ.ʜ ʙóɴɢ.

Ngay sau khi bài viết xuất hiện trên MXH, rất nhiều người đã đi tìm xem chủ nhân của bài viết ấy là ai, và đó là nữ nhà báo M.Q.N. Được biết, nữ nhà báo này cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng bài báo của cô có lượng người đọc tăng ch.óng m.ặt.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM